EHS – Viselkedésalapú biztonsági programok

Nemzetközi trendek és módszerek a megbízó környezetére optimalizálva

Mi a PROMEES Kft számára a viselkedés biztonsági kultúra?

Meggyőződésünk, hogy amíg a munkahelyeken emberek és nem gépek tevékenykednek, a biztonsági szint fenntartása és javítása kizárólag a munkavállalók érzelmi elköteleződésének útján érhető el.

Hol tart jelenleg cégének szervezeti kultúrája?

EHS kultúra szintfelmérés, erősségek és gyenge pontok beazonosítása:
EHS kultúra fejlesztő programok kidolgozásánál, fontos szempont, hogy felmérjük a szervezet aktuális kultúra szintjét, meghatározzuk a benne rejlő potenciálokat, és ennek ismeretében építsük fel a leghatékonyabb stratégiát. a felmérés jó lehetőséget teremt arra, hogy objektív, mérhető adatokkal követni lehessen a bevezetett intézkedések hatékonyságát, a programok eredményességét.

Milyen eszközök, lehetőségek vannak, az elkötelezett vezető kezében?

EHS Viselkedésbiztonsági tréningek

Az EHS viselkedésbiztonsági programok egyik pillére a gyakorlatorientált tréning, mely katalizátorként, alapot képez és irányt mutat a biztonságtudatos kultúra kialakításában. Különböző tréningjeinkkel megoldást kínálunk a biztonságtudatos kultúra érési folyamatához.

A biztonságtudatos kultúra fejlesztése

A fenntartható biztonság csak akkor érhető el, ha a vállalkozás minden dolgozója egy nyelvet beszél ezen a területen, ha a biztonságtudatos viselkedés beépül minden szinten a hétköznapokba, ha kialakul egy olyan, mindenki által elfogadott közeg mely számára természetes az önmagukra és egymásra figyelés. E kultúra kialakítása egy hosszú folyamat, de hiszünk abban, hogy programunk jó alapot képezhet, a közös gondolkodás elindításához.
Ezen tréningünket a megbízónál előzetesen tett biztonsági kultúra felmérésünk és a megbízó igényeinek figyelemebe vételével alakítjuk.

REGISZTRÁCIÓ WEBINÁRRA

Vezetői felelősség tudatosítása

Tréningünk célja, hogy gyakorlati példákon keresztül, megtörtént eseményeken keresztül, szemléletesen bemutassa a vezetői léthez tartozó felelősséget és ráirányítsa a résztvevők figyelmét a hétköznapi vezetői figyelmetlenségekben rejlő kockázatokra.

Vezetői EHS elkötelezettség javítása

Ha egy vállalkozás fenntartható eredményt szeretne elérni a biztonságtechnikai programjaival, úgy elengedhetetlen, hogy az itt különböző szinteken dolgozó vezetők nem csak a szavak szintjén, hanem a mindennapok során viselkedésükkel, döntéseikkel is kiálljanak a biztonság mellett.

 • a vezetői felelősség tudatosítása
 • a hatékony EHS kommunikáció eszközei
 • EHS fókuszú irányítás a gyakorlatban
 • EHS motiváció

Biztonságtudatos irányítás módszertana

Tréningünk segítséget nyújt az EHS működtetésével megbízott alkalmazottaknak az EHS összefüggések megértésében, valamint hasznos eszközöket kínál az EHS folyamatok irányításához.

 • az EHS management módszertanának, filozófiájának, logikájának alapjai
 • a veszélyek megelőzésének, feltárásának lehetőségei
 • kockázatok értékelése, kockázatértékelés kezelése
 • mutatók kiválasztása, értelmezése és követése

EHS kommunikáció

Tréningünk során gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be az EHS kommunikáció széles tárházát, technikáit, buktatóit.

 • EHS kommunikáció alapelvei
 • vizuális és verbális kommunikáció a gyakorlatban
 • EHS kampányok és rendezvények felépítése, szervezése

Veszélyfelismerés, veszélykezelés

Minden biztonságtechnikai rendszer alapja, a veszélyek megfelelő időben és módon történő felismerése és az azokra hozott intézkedések minősége. Tréningünk célja, hogy gyakorlati muníciót adjon e terület megfelelő alkalmazására és kezelésére.

 • veszélyek felismerésének pszichológiai és gyakorlati háttere
 • a veszélyek és veszélyes helyzetek felismerése
 • a veszélyes helyzetek megszüntetése
 • javító és megelőző intézkedések
 • a biztonságos munkakörnyezet fenntartásának gyakorlati lépései
 • munkahelyi gyakorlat
REGISZTRÁCIÓ WEBINÁRRA

„Walk to talk” program gyakorlati alapjai

Minden tréningnél, kampánynál, elvárásnál, programnál többet ér, ha a különböző szintű vezetők első kézből szereznek tudomást a munkaterületeken felmerülő biztonságtechnikai problémákról, a dolgozókkal kezdeményezett rövid beszélgetéseken rátapinthatnak a mélyben lappangó gondokra.

 • Vezetői felelősség és példamutatás
 • EHS kommunikáció alapelvei, eszköztára
 • „Walk to talk” a gyakorlatban

A tréningeket mindig partnereinkre szabottan, tevékenységeikből, gyakorlataikból vett példákkal, releváns és friss ismeretanyaggal alakítjuk ki. A képzéseket az Önök telephelyén tartjuk annak érdekében, hogy a gyakorlatot hétköznapi körülmények között végezhessék kollégáik.

Hatékony eszközök a szervezet további szintjei számára

Meggyőződésünk, hogy amíg a munkahelyeken emberek és nem gépek tevékenykednek, a biztonsági szint fenntartása és javítása kizárólag a munkavállalók érzelmi elköteleződésének útján érhető el.

EHS viselkedés biztonsági programok alapjai

Tapasztalta már, hogy a biztonsági folyamatok, műszaki megoldások, dolgozók képzése látszólag rendben voltak cégénél és mégis baleset következett be? Került már azon dilemma elé, hogy milyen intézkedéseket tud még tenni a biztonság javítása érdekében? Ha igen, akkor a válaszért jó helyen jár!

Kinek ajánljuk a viselkedés biztonsági programokat?

 • Aki új programot tervez és a bevezetésében örömmel veszi szakmai támogatásunkat
 • Minden olyan EHS szakembernek, aki nyitott az új módszerek irányába
 • Aki szeretné hatékonyan, elérni minden kollégáját
 • Aki csak rövid időre tudja a termelésből kivenni a munkatársakat
 • Aki játékos módszerrel, kikapcsolódással valódi eredményt szeretne elérni
 • Aki fontosnak érzi a kollégák integrálását, a jó csapat kohéziót, a divíziók között
 • Aki szeretné a fókuszt az EHS fontosságára irányítani
 • Új EHS csapat saját bemutatkozása, munkájának megismertetésére széles vállalati körben

Eszközök, melyek a vezetők rendelkezésére állnak, és amiben a Pro-mees Kft. támogatni tudja Őket

 • Hosszú távú stratégiai tervek kidolgozása az EHS tudatos kultúra kialakítására, fejlesztésére
 • Gyakorlati tapasztalatok megosztása a folyamat buktatóinak elkerülésére
 • EHS kultúra szintfelmérés, erősségek és gyenge pontok beazonosítása. Felmérjük a szervezet aktuális kulturális szintjét, meghatározzuk a benne rejlő potenciálokat és ennek ismeretében építsük fel a leghatékonyabb stratégiát. A felmérés jó lehetőséget teremt arra, hogy objektív, mérhető adatokkal követni lehessen a bevezetett intézkedések hatékonyságát, a programok eredményességét. Felmérésünket nemzetközi jó gyakorlatok és tapasztalatok figyelembevételével kialakított, saját módszerünkkel végezzük.
 • EHS coaching vezetőknek

Sokszor találkozunk azzal az élethelyzettel, hogy egy vállalkozás külső nyomásra vagy belső indíttatásból a biztonsági kultúra fejlesztésének rögös útjára lép, amely a téma mellett elkötelezett vezetők nélkül elképzelhetetlen. Programunk részeként nem ismereteket adunk át, nem tréninget tartunk – hanem a feltételezhetően meglévő ismeretek birtokában segítünk a vezetőnek, hogy megtalálja a számára hitelesen képviselhető utat.

 • EHS viselkedés biztonsági tréningek
 • Kiscsoportos tréningek tartása
 • EHS napok szervezése /bővebben: https://ehsnap.hu/
REGISZTRÁCIÓ WEBINÁRRA

A biztonsági kultúra kialakításának egy fontos eleme, amikor a szokásos mederből kiemelve a dolgozót, más nézőpontból mutatjuk be a munkakörnyezetét, az ott jelen lévő kockázatokat, feladatokat. Ezek az alkalmak, az EHS ünnepeként kezelendők, hiszen lehetőség nyílik arra, hogy fókuszáltan, szórakoztató és elgondolkodtató formában megérintsük a dolgozót és a nap végén olyan élmény-csomaggal engedjük útjára, amely tovább gondozva az ő biztonság iránti elkötelezettségét érdemben javítja.

Programjaink az alábbiak szerint csoportosíthatók:

 • Érdekes előadások az érintett területekről
 • Gyakorlati, interaktív bemutatók
 • Csoportos „workshopok”
 • Filmek, ismeretterjesztők
 • Kiállítások
 • Tanácsadás
 • EHS csapatvetélkedők szervezése. Tapasztalatunk szerint jó eszköze a dolgozók bevonásának, ha az EHS napokon túl, a hétköznapok során is olyan szituációkat teremtünk, ahol szórakoztató formában, a dolgozók a napi feladataikhoz kapcsolódóan, saját munkaterületükön belül tevékenyen részt vesznek a vállalat biztonsági kultúrájának, a biztonságos környezetnek a fejlesztésében. A feladatok szakmai koordinálásával, értékelésével, a nyertesek nyilvános elismerésével a munkabiztonsági kultúra látványosan fejleszthető. A csapatvetélkedők jellemzően egész év során tartanak, a csapatoknak kampányfeladatokon kell dolgozniuk és olyan megoldásokat kell alkalmazniuk, amivel a környezetükben lévő kollégáikat is meg tudják szólítani, be tudják vonni.
 • EHS kampányok szervezése. Szeretné felhívni a munkavállalói figyelmét egy kiemelt munkabiztonsági problémára? Szeretné jobban bevonni őket, kihasználva tapasztalatukat, tudásukat!? Szeretné növelni a lejelentett, ún. kvázi balesetek, események számát, vagy csak új eszközöket és megoldásokat keres az EHS-hez kapcsolódó üzenetek átadására!? Ehhez tökéletes eszköz egy jól felépített EHS kampány.

Miben más a Pro-mees Kft mint a vetélytársak?

 • Mi nem csak trénerek, hanem EHS szakemberek is vagyunk, akik évtizedes gyakorlati tapasztalattal rendelkezve ezen a területen, tanulva kudarcainkból és nemzetközi elismerések övezte sikereinkből – osztjuk meg tapasztalatainkat
 • Nem csak a nemzetközi trendet és módszereket követjük, hanem tisztában vagyunk az egyes országok közötti kulturális különbségekkel és ezek ismeretében alakítjuk ki programjainkat
 • A program fókuszában az ember és az ő célzott elérése van, amihez szakpszichológusok bevonásával találjuk meg az utat

Előnyök

A tréningeket mindig partnereinkre szabottan, tevékenységeikből, gyakorlataikból vett példákkal, releváns és friss ismeretanyaggal alakítjuk ki.

A képzéseket az Önök telephelyén tartjuk annak érdekében, hogy a gyakorlatot hétköznapi körülmények között végezhessék kollégáik.

Ezen tréningünket a megbízónál előzetesen tett biztonsági kultúra felmérésünk és a megbízó igényeinek figyelemebe vételével alakítjuk.

Ha kérdése van, vagy árajánlatot szeretne kérni, vegye fel a kapcsolatot Rajkovics Zoltán kollégánkkal!
Telefon: 06-20-965-3298
Email:

Cégadatok:
Pro-MEES Kft. ◦ adószám: 23815489-2-13
székhely: 2600 Vác, Csillag utca 8.


Kérje ajánlatunkat!

Biztonsági kérdés: mi Magyarország fővárosa?